Zakres działalności
Statut
Zarządzenia
Ogłoszenia o naborze na stanowiska
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych na podst. art.4d pkt.2 ustawy Pzp.
Ogłoszenia i informacje
Rejestr umów cywilno-prawnych
Skargi i wnioski
Udostępnianie informacji publicznej
Plan działalności
Mienie
Ewidencja i rejestry
Ochrona danych osobowych
Rejestr zbiorów danych osobowych
Kierownictwo
Działy
Redakcja


      
Zakres działalności |   Powrót na górę strony

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy działa na mocy ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz 123 ze zm.

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpoczęło swoją działalność w marcu 2006 roku. Oferta Centrum skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców Bemowa, ale również całej Warszawy, do odbiorców w każdym wieku i z każdej grupy społecznej. Od 2014 roku dom kultury jest instytucją zmieniającą swój charakter. Jej pracownicy nastawiają się na pracę z lokalną społecznością. W różnych częściach Bemowa prowadzi Laboratorium Projektów (projekt regrandingowy połączony z serią warsztatów), wspiera działania mające na celu podnoszenie poziomu czytelnictwa w dzielnicy, organizuje kolacje sąsiedzkie, warsztaty muzyczne i teatralne oraz dyskusje o najważniejszych problemach mieszkańców. Bada tożsamość dzielnicy w ramach cyklu Wykładów Historycznych o Bemowie. Współpracuje m.in. z Instytutem Adama Mickiewicza, Narodowym Centrum Kultury, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Festiwalem Nowej Muzyki Żydowskiej, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Docs Against Gravity, Fundacją Orange, Festiwalem Warszawa Czyta, Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przy Bemowskim Centrum Kultury działają m.in. 3275 kg Orchestra, Radio Jazz.fm czy Teatr Zgoda.


Wizja
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy będzie wiodącym ośrodkiem animacji społeczno-kulturalnej w Polsce, aktywnie współtworzącym życie kulturalne i społeczne dzielnicy. BCK poprzez aktywizację społeczności lokalnej, współpracę z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, środowiskami ludzi kultury i sztuki, innowatorami społecznymi i kulturalnymi oraz środowiskami akademickimi będzie istotnym uczestnikiem dyskursu na temat roli kultury we współczesnym świecie, z wyraźnym akcentem na lokalne konteksty.


Misja
Bemowskie Centrum Kultury aktywizuje i angażuje mieszkańców dzielnicy, tworząc warunki do rozwoju kompetencji społecznych i twórczych. BCK wspiera rozwój osobisty, szanując indywidualne wybory i pasje, buduje więzi społeczne w duchu tolerancji i szacunku.


Wartości
W codziennej pracy ważna jest dla nas wysoka jakość i atrakcyjność oferty. Nasze projekty i działania mają charakter edukacyjny, inicjują procesy zmiany indywidualnej i zbiorowej oraz budują więzi społeczne. Pracujemy nad autorską, innowacyjną i unikatową ofertą. Nasze działania są otwarte dla wszystkich bez względu na różnice wynikające z płci, wieku, pochodzenia, statusu materialnego, etc.Statut |   Powrót na górę strony


Pobierz

Zarządzenia |   Powrót na górę strony

Regulamin zajęć i warsztatów
Pobierz
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Zarządzenie nr 01/06/2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu zajęć i warsztatów w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Pobierz
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Regulamin organizacyjny
Pobierz
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył:
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Zarządzenie nr 1/1/2016 z dnia 21.01.2015 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Pobierz
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Beata Początek


Zarządzenie nr 1/5/2015 z dnia 20.05.2015 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Pobierz
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marzena Domaszewicz
Wprowadził: Beata Początek

Zarządzenie nr 1/2/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Pobierz
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marzena Domaszewicz
Wprowadził: Beata Początek

 
Ogłoszenia o naborze na stanowisko |   Powrót na górę strony

 

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych.
Pobierz

Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
plastycznych dla dzieci.
Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z budowania z klocków lego dla dzieci.
Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
tanecznych oraz sportowych dla dorosłych.
Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
tanecznych oraz sportowych dla dzieci.
Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
wokalnych.
Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki dla dzieci.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki rodzinnej.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na fortepianie i pianinie.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na gitarze elektrycznej.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na gitarze klasycznej.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z malarstwa.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na perkusji.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na saksofonie.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko koordynatora/koordynatorki miejsca aktywności lokalnej
Umieszczono w dn. 13.04.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Karolina Suchmiel
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

 

Pobierz Ogłoszenie dot. poszukiwania osóby na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Administracji - Pełnomocnika Dyrektora BCK ds inwestycji.
Umieszczono w dn. 18.01.2017 r.

Udostępnił:
Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn
Pobierz Wydłużenie terminu składania ofert.
Umieszczono w dn. 24.01.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 29.08.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki dla młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 12.07.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki dla dzieci w przedziale wiekowym 7-12 lat.
Umieszczono w dn. 12.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy

Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki rodzinnej.
Umieszczono w dn. 12.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy

Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
wokalnych z zakresu nauki śpiewu rozrywkowego i jazzowego oraz klasycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 07.07.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Jolanta Krupa
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Jolanta Krupa
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z nauki gry na perkusji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na fortepianie/pianinie dla dzeci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy

Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z nauki gry na saksofonie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy

Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z nauki gry na gitarze klasycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy

Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z nauki gry na gitarze elektrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy

Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z zakresu sztuk wizualnych dla dzieci w przedziale wiekowym 4-6 lat i 7-12 lat.
Umieszczono w dn. 01.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci w przedziale wiekowym 6-8 lat.
Umieszczono w dn. 01.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych dla młodzieży w przedziale wiekowym 9-12 lat i 13-16 lat.
Umieszczono w dn. 01.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych dla młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 01.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dorosłych.
Umieszczono w dn. 30.06.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dzieci.
Umieszczono w dn. 30.06.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynPobierz  Procedura rekrutacji pracowników: Zarządzenie nr 1/1/2011

Pobierz  Procedura rekrutacji pracowników: Zarządzenie nr 5/1/2014
Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na fortepianie/pianinie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 09.10.2015 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć: aerobik. Umieszczono w dn. 24.08.2015 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek
Ogłoszenie dot. zbierania ofert na kompleksową obsługę prawną
(styczeń-grudzień 2015 r.). Umieszczono w dn. 18.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. wyniku naboru ofert na kompleksową obsługę prawną
(styczeń-grudzień 2015 r.). Umieszczono w dn. 6.01.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marzena Domaszewicz
Wprowadził: Beata Początek
Ogłoszenie dot. zbierania ofert na kompleksową obsługę informatyczną (styczeń-grudzień 2015 r.). Umieszczono w dn. 12.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. wyniku naboru ofert na kompleksową obsługę informatyczną (styczeń-grudzień 2015 r.). Umieszczono w dn. 6.01.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marzena Domaszewicz
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor aranżacji studyjnych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na fortepianie. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na gitarze elektrycznej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na gitarze klasycznej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na perkusji. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na saksofonie. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na skrzypcach. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na syntezatorze. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor wokalny w studio piosenki rozrywkowej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci w przedziale wiekowym 6-8 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane dwie oferty.
Adrian Wiśniewski – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na gitarze basowej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia młodzieżowych zespołów muzycznych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia warsztatów kompetencji interpersonalnych dla dzieci. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane dwie oferty.
TFF Ewa Celjowska – zlecenie w zakresie prowadzenia warsztatów kompetencji interpersonalnych

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z różnorodnych form budowania z klocków lego dla dzieci w wieku 4,5-5 lat i 6-8 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Fundacja „Akademia Iwony Kalaman” – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z klocków lego

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć plastycznych dla dzieci w przedziale wiekowym 4-15 lat.
Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane cztery oferty.
Małgorzata Szewczuk, Lucyna Makowska, Elżbieta Bisch i Ewelina Grala – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z plastyki

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane dwie oferty.
Tomasz Sosnowski i Ryszard Primke – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z rysunku i malarstwa

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Natalia Krzemieńska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z zumby

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Inka Bąkowska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dzieci w przedziale wiekowym 4-14 lat
Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie zostało przysłanych pięć ofert.
Dorota Ciok – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z tańca towarzyskiego
Piotr Tolak – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z hip hopu
Dominika Śliwińska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z dancehallu
Natalia Krzemieńska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z zumby
Mariola Moskwiak – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z akrobatyki

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 9-12 lat i 13-16 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Jolanta Sikorska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć teatralnych dla dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Jolanta Sikorska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć teatralnych dla dorosłych

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z witrażu dla dzieci w przedziale wiekowym 7-14 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Elżbieta Bish – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z witrażu

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia warsztatów z projektowania biżuterii dla osób dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Anna Lasik – zlecenie w zakresie prowadzenia warsztatów z biżuterii

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z ceramiki dla dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Marta Gruzd – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z ceramiki

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenie zajęć z ceramiki dla dzieci w przedziale wiekowym 7-12 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane dwie oferty.
Marta Gruzd i Eliza Danowska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z ceramiki

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z ceramiki rodzinnej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Katarzyna Modrzejewska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z ceramiki

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia warsztatów decoupage dla osób dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Anna Lasik – zlecenie w zakresie prowadzenia warsztatów z decoupage

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z rękodzieła artystycznego dla dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekW odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Paulina Wiśniewska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z rękodzieła artystycznego

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów kompetencji interpersonalnych dla dzieci w przedziale wiekowym 7-12 lat.
Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów kompetencji interpersonalnych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć rozwojowych dla kobiet. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów z krawiectwa dla osób dorosłych. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć plastyka dla dzieci. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów z projektowania ubioru dla osób dorosłych.
Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć szachowych dla dzieci.
Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajeć z akrobatyki. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajeć breakdance. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajeć tańca nowoczesnego. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajeć zumby. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek
Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia działań Działu Programowego. Umieszczono w dn. 24.10.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia działań Działu Programowego. Umieszczono w dn. 24.10.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia działań Działu Programowego. Umieszczono w dn. 24.10.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie obsługi szatni
Umieszczono w dn. 29.09.2014 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Osoby, które zostały wyłonione podczas rekrutacji na poszczególne stanowiska:
- Natalia Fiedorczuk-Cieślak  i  Maciej Bielawski – zlecenie w charakterze muzyka, animatora projektów muzycznych i edukacyjnych
- Agnieszka Ziółkowska  i  Magdalena Latuch  - zlecenie w zakresie wsparcia Działu Programowego (projekty kulturalne). Umieszczono 25.09.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Tonicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia Działu Programowego (obsługa kasy, koordynacja zajęć i warsztatów)
Umieszczono w dn. 22.08.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia Działu Programowego (PR) [rekrutacja w toku]
Umieszczono w dn. 22.08.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia z muzykiem, animatorem projektów muzycznych i edukacyjnych
Umieszczono w dn. 22.08.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia Działu Programowego (projekty kulturalno-społeczne)
Umieszczono w dn. 22.08.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Osoby, które zostały wyłonione podczas rekrutacji na poszczególne stanowiska:
- Specjalista ds. programowych – Karolina Suchmiel
- Głowny Specjalista ds. programowych – Arkadiusz Gruszczyński

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Tonicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania dwóch osób do koordynowania animacji kulturalnych organizowanych na terenie Alei Sportów Miejskich
Umieszczono w dn. 18.06.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marzena Domaszewicz
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na zastępstwo na stanowisko
Specjalista ds. programowych
Umieszczono w dn. 11.06.2014 r. (aktualizacja 12.06.2014 r.)

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Tonicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na zastępstwo na stanowisko
Główny Specjalista ds. programowych
Umieszczono w dn. 11.06.2014 r.
(aktualizacja 12.06.2014 r.)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Tonicka
Wprowadził: Beata PoczątekProtokół - unieważnienie konkursu z dn. 1.04.2014 r. na stanowisko Specjalista ds. programowych
Umieszczono w dn. 29.04.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Ambroziak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Specjalista ds. programowych
Umieszczono w dn. 1.04.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Ambroziak
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Pracownik techniczny
Umieszczono w dn. 10.04.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Pracownik administracji
Umieszczono w dn. 4.04.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktora zajęć z decoupageu i projektowania biżuterii
Umieszczono w dn. 11.02.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Główny specjalista Działu Programowego
Umieszczono w dn. 15.01.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor zajęć: JOGA, TAI CHI, GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
Umieszczono w dn. 15.01.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor krawiectwa.
Umieszczono w dn. 08.01.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Maciej Dudkiewicz
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby do wsparcia koordynatora internetowego radia Bemowo.FM.
Umieszczono w dn. 24.12.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby do koordynowania działalności internetowego radia Bemowo.FM.
Umieszczono w dn. 24.12.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor tańca.
Umieszczono w dn. 13.12.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor baletu.
Umieszczono w dn. 13.12.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor ceramiki.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor plastyki.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor muzyki dla dzieci.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor baletu.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor tańca orientalnego.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor tańca (SPIN).
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor w studiu nagrań.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na fortepianie.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko "Instruktor do prowadzenia zajęć
z nauki gry na instrumentach". Umieszczono w dn. 19.12.2012 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko "Instruktor do prowadzenia zajęć
i warsztatów". Umieszczono w dn. 5.12.2012 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko "Pracownik gospodarczy". Umieszczono w dn. 8.11.2012 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Renata Rupert
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko "Specjalista ds. obsługi i naprawy urządzeń audiowizualnych". Umieszczono w dn. 18.09.2012 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko Specjalista Działu Programowego
Umieszczono w dn. 28.06.2012 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko Operatora obsługi i naprawy urządzeń technicznych. Umieszczono w dn. 02.02.2012 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko Specjalista Działu Programowego
Umieszczono w dn. 02.02.2012 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania instruktorów do prowadzenia zajęć
Wytworzono i umieszczono w dn. 13.09.2011r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Zamówienia publiczne |   Powrót na górę strony

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w 2018 roku nie planuje udzielać zamówień, w odniesieniu do których jest obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Pobierz
Plan postępowań o udzielenie zamówień, do których stosuje się przepisy Pzp na 2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. przetargu nieograniczonego na: "Całodobową usługę recepcyjną, dozór i ochrona osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie". Umieszczono 10.12.2015 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
Pobierz
SIWZ
Dot. Całodobowej usługi recepcji, dozoru i ochrony osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie. Umieszczono w dn. 19.11.2015 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. Całodobowej usługi recepcji, dozoru i ochrony osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie. Umieszczono w dn. 19.11.2015 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
Pobierz
Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2-3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Umieszczono w dn. 12.10.2015r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2-3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Umieszczono w dn. 7.10.2015r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2-3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Umieszczono w dn. 22.09.2015r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2-3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Umieszczono w dn. 16.09.2015r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2-3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Umieszczono w dn. 11.09.2015r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2 -3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Umieszczono w dn. 24.08.2015 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2 -3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Umieszczono w dn. 24.08.2015r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową usługę recepcyjną, dozór i ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie, w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie oraz w budynku "Klub Karuzela" na Osiedlu Przyjaźń 85". Umieszczono w dn. 15.12.2014r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Wyjaśnienie treści SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową usługę recepcyjną, dozór i ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie, w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie oraz w budynku "Klub Karuzela" na Osiedlu Przyjaźń 85". Umieszczono w dn. 02.12.2014r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową usługę recepcyjną, dozór i ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie, w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie oraz w budynku "Klub Karuzela" na Osiedlu Przyjaźń 85". Umieszczono w dn. 26.11.2014r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową usługę recepcyjną, dozór i ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie, w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie oraz w budynku "Klub Karuzela" na Osiedlu Przyjaźń 85". Umieszczono w dn. 26.11.2014r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci (w grupach wiekowych 1,5 – 2 lata i 2 – 3,5 roku) w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Górczewska 201 Warszawa i w siedzibie Szkoły Podstawowej 357, na ul. Zachodzącego Słońca 25 w Warszawie”. Umieszczono w dn. 15.09.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci (w grupach wiekowych 1,5 – 2 lata i 2 – 3,5 roku) w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Górczewska 201 Warszawa i w siedzibie Szkoły Podstawowej 357, na ul. Zachodzącego Słońca 25 w Warszawie". Umieszczono w dn. 26.08.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci (w grupach wiekowych 1,5 – 2 lata i 2 – 3,5 roku) w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Górczewska 201 Warszawa i w siedzibie Szkoły Podstawowej 357, na  ul. Zachodzącego Słońca 25 w Warszawie". Umieszczono w dn. 26.08.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia wraz z obsługą recepcyjno - informacyjną w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201
w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie"
Umieszczono w dn. 19.12.13 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia wraz z obsługą recepcyjno - informacyjną w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie"
Umieszczono w dn. 04.12.13 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia wraz z obsługą recepcyjno - informacyjną w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201
w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono w dn. 04.12.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy". Umieszczono w dn. 10.09.13 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
Pobierz
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy". Umieszczono w dn. 10.09.13 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy". Umieszczono w dn. 9.09.13 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie
zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci w Bemowskim
Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Umieszczono w dn.20.08.2013r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie
zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci w Bemowskim
Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Umieszczono w dn. 19.08.13 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie
zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci w Bemowskim
Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Umieszczono w dn. 19.08.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono w dn. 12.12.2012r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Pobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim
Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201
w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono w dn. 27.11.12r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim
Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201
w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono dn. 27.11.2012r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono w dn. 14.08.2012r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono w dn. 7.08.12r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono w dn.7.08.12r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono w dn. 13.12.2011r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono w dn. 18.11.11r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono dn. 18.11.2011r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono w dn. 27.06.2011r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono w dn.13.06.11r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono w dn.13.06.11r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201"
Wytworzono i umieszczono 10.12.2010r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekWyjaśnienie SIWZpobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono 06.12.2010r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz

Wyjaśnienie SIWZ
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono 29.11.2010r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz

Wyjaśnienie SIWZ
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo,
przy ul. Raginisa w Warszawie"
Wytworzono i umieszczono 29.11.2010r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej"
Wytworzono i umieszczono 26.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
pobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy"
Wytworzono i umieszczono 24.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz
SIWZ
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy"
Wytworzono i umieszczono 24.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz
Wyjaśnienie treści SIWZ
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie"
Wytworzono i umieszczono 24.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz
Wyjaśnienie SIWZ
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej"
Wytworzono i umieszczono 23.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
pobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie"
Wytworzono i umieszczono 22.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz
SIWZ
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie"
Wytworzono i umieszczono 22.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej"
Wytworzono i umieszczono 17.11.2010r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
pobierz

SIWZ
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej"
Wytworzono i umieszczono 17.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekspoleczne

Zamówienia na usługi społeczne |   Powrót na górę strony

.

W dniu 1 września 2017r. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zawarło umowę na „Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych pn. „Bemowska Akademia Malucha” z firmą PAN HIPCIO s.c. z Warszawy.

Pobierz  Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych pn. Bemowska Akademia Malucha

Pobierz  Formularz ofertowy dotyczący w.w.


spoleczne

Pobierz  Zarządzenie nr 01/11/2016


Ogłoszenia o zamówieniach publicznych na podst. art.4d pkt.2 ustawy Pzp. |   Powrót na górę strony
. 

Wyniki konkursu zajęć prozdrowotnych.
Umieszczono w dn. 6.03.2015 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Beata Początek


Protokół z otwarcia ofert dotyczących wyłonienia Wykonawców na prowadzenie zajęć prozdrowotnych dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Umieszczono w dn. 19.02.2015 r. (aktualizacja 20.02.2015 r.)

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć fitness – FIT MIX/TBC, ABT, Płaski Brzuch, Fat Burning dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa. Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.
załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych - PILATES dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć fitness Rzeźba Ciała i Aeroboks dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – Joga Sri Sri dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – Tai Chi dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – Zdrowy kręgosłup dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć Zumba i Zumba Gold dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych - Taniec Towarzyski i Latino Solo kobiet 50+ dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, polegających na treningu percepcji z wykorzystaniem urządzeń stabilizujących, równoważni, dysków stabilizacyjnych oraz piłek szwajcarskich - ćwiczeń pobudzających mięśnie głębokie, połączonych z ćwiczeniami wzmacniającymi oraz rozciągającymi. Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.
załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – aerobik z elementami ABT, TBC i Pilatesu dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – Gimnastyka 50+ i Strong Senior dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

 

Ogłoszenia i informacje |   Powrót na górę strony

.


Pobierz  Konkurs ofert na posadowienie i prowadzenie punktu gastronomicznego

Pobierz  Regulamin strona 1
Pobierz  Regulamin strona 2
Pobierz  Ragulamin strona 3

Pobierz  Wzór umowy strona 1
Pobierz  Wzór umowy strona 2
Pobierz  Wzór umowy strona 3

Pobierz  Rozstrzygnięcie konkursu


Pobierz  Ogłoszenie pracownicze - Umowa zlecenie, pracownik sprzątającyPobierz  Poszukujemy studentów - rekrutacja zawieszonaPobierz
Zamknięcie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego w budynku Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska 201 w Warszawie przeznaczonego do prowadzenia działalności gastronomicznej".
Umieszczono w dn. 25.09.2014r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Beata Początek
Pobierz
Konkurs
na "wyłonienie najemcy lokalu użytkowego w budynku Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska 201 w Warszawie przeznaczonego do prowadzenia działalności gastronomicznej". Umieszczono w dn. 2.09.2014r.

Regulamin konkursu
Oferta - formularz
Umowa
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Komunikat: Informacja o sposobie rozstrzygnięcia skargi
Umieszczono w dn. 16.07.14 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zamknięcie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego
na zorganizowanie punktu gastronomicznego

Umieszczono w dn. 10.07.14 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Beata Początek


Pobierz
Konkurs
na "wyłonienie najemcy lokalu użytkowego w budynku Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska 201 w Warszawie przeznaczonego do prowadzenia działalności gastronomicznych". Umieszczono w dn. 4.09.2013r.

Regulamin konkursu
Ogłoszenie
Oferta - formularz

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Renata Rupert
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Konkurs
na „wyłonienie najemcy lokalu użytkowego w budynku Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska 201 w Warszawie przeznaczonego do prowadzenia działalności gastronomicznych”. Umieszczono w dn. 7.08.12r.

Regulamin konkursu
Umowa najmu
Wzór oferty

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Renata Rupert
Wprowadził: Beata Początek


Pobierz
Konkurs
na „wyłonienie najemcy lokalu użytkowego w budynku Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska 201 w Warszawie przeznaczonego do prowadzenia działalności gastronomicznych” .
Umieszczono w dn. 13.06.12r.

Regulamin konkursu
Umowa najmu

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
Rejestr umów cywilno-prawnych |   Powrót na górę strony
.

Rejestr umów cywilno-prawnych
Pobierz
aktualizacja 13.02.2018 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn
Skargi i wnioski |   Powrót na górę stronyZapraszamy Państwa do wysłania wiadomości na maila: info@bemowskie.pl bez konieczności osobistego stawiennictwa w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowa m. st. Warszawy
(o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej).


Co powinno zawierać pismo?
Pisma tj. podania, wyjaśnienia, żądania, odwołania, zażalenia itp. mogą być wnoszone pisemnie, telefaksem, pocztą elektroniczną.
Należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która podanie wnosi do Bemowskiego Centrum Kultury, jej adres oraz określić żądanie.
Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Pismo musi być podpisane.


Uwaga!
Procedurę przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków Skargi i wnioski rozpatruje się na podstawie ustawy z dn.14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i z godnie ze zmianą przepisów z dn.11.04.2011r. z uwzględnienie art. 239 § 1.
Udostępnianie informacji publicznej |   Powrót na górę stronyInformacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać lub złożyć w siedzibie:
Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Górczewska 201
01-459 Warszawa

w godzinach 8.00 - 16.00.

Zgodnie z ww. ustawą: Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona - jest
udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
Plan działalności |   Powrót na górę strony

.
Zatwierdzenie planu działalności Bemowskiego Centrum KulturyPobierz


Zasady nieodpłatnej współpracy Bemowskiego Centrum Kultury z zainteresowanym uczestnikiemPobierzMienie |   Powrót na górę stronyMajątek Bemowskiego Centrum Kultury

PobierzEwidencja i rejestry |   Powrót na górę stronyRejestry korespondencji prowadzony jest w sekretariacie BCK
Adres: 00-459 Warszawa
ul. Górczewska 201

Osoba kontaktowa: Iwona Ptasińska-Goruch
Numer telefonu: 506 878 851
Ochrona danych osobowych |   Powrót na górę stronyPolityka bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo
Pobierz


Rejestr zbiorów danych osobowych |   Powrót na górę strony
.

Nr zbioru Nazwa zbioru danych osobowych
1 karty zgłoszeniowe
2 dzienniki zajęć
3 uczestnicy zajęć
4 baza osób, które zakupiły bilety online
5 baza mailingowa
6 bemowskie zajęcia kulturalne
7 uczestnicy projektów społeczno - kulturalnych

Kierownictwo |   Powrót na górę strony
.

Zarządzenie Nr 2098/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
w sprawie odwołania Pana Arkadiusza Majchra ze stanowiska Dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Pobierz
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wprowadził: Beata Początek

Zarządzenie Nr 2099/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
w sprawie powołania Pana Marcina Jasińskiego na stanowisko Dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Pobierz
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wprowadził: Beata Początek


Dyrektor:
Marcin Jasiński

info@bemowskie.pl

Z-ca Dyrektora:
Robert Panewczyński

robert.panewczynski@bemowskie.plDziały |   Powrót na górę strony
.


Bemowskie Centrum Kultury m. st. Warszawy jest podzielone na działy:

1. Dział animacji kultury

Arkadiusz Gruszczyński
p.o. Kierownik Działu animacji kultury
tel. 798 992 051
arek.gruszczynski@bemowskie.pl

Joanna Chaś
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 506 879 345
joanna.chas@bemowskie.pl

Anna Chojnacka
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 798 991 913
anna.chojnacka@bemowskie.pl

Natalia Fiedorczuk-Cieślak

Główny Specjalista ds. animacji kultury
natalia.fiedorczuk@bemowskie.pl

Bartłomiej Mielczarek
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 798 991 849
koordynatormal@bemowskie.pl

Anna Sadowska
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 506 879 227
anna.sadowska@bemowskie.pl


Robert Statkiewicz  
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 519 047 136
robert.statkiewicz@bemowskie.pl

Karolina Suchmiel
 
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 509 482 157
karolina.suchmiel@bemowskie.pl


2. Dział zajęć stałych i warsztatów
Kontakt do działu: program@bemowskie.pl

Ewa Świetlik
Kierownik Działu zajęć stałych i warsztatów
ewa.swietlik@bemowskie.pl

Janina Bąkowska-Szafaryn

Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 798 991 753
inka.bakowska@bemowskie.pl

Ilona Sawicka
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 507 191 238
ilona.sawicka@bemowskie.pl

Ewa Tyburczy
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 798 991 785
ewa.tyburczy@bemowskie.pl

Bogdan Wierzba

Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 519 047 135
bogdan.wierzba@bemowskie.pl


Instruktorzy:

Marek Tkaczyk
Instruktor tańca

Joanna Pająk
Instruktor tańca

Agnieszka Podhajska
Instruktor muzyki


2. Dział finansowo-księgowy

Urszula Adamczyk
Główna księgowa
tel. 506 878 803

urszula.adamczyk@bemowskie.pl

Justyna Czarnecka

Główny Specjalista ds. księgowości
tel. 798 991 807

justyna.czarnecka@bemowskie.pl

Jolanta Koziestańska
Główny Specjalista ds. windykacji i rozliczeń
tel. 798 991 857
jolanta.koziestanska@bemowskie.pl

Agnieszka Maliszewska
Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 798 991 880
agnieszka.maliszewska@bemowskie.pl

Beata Marecka

Główny Specjalista ds. księgowości i kontroli wewnętrznej
tel. 798 991 821

beata.marecka@bemowskie.pl


3. Dział kadrowo-płacowy

Anna Tonicka
Główny specjalista ds. kadr i płac
tel. 798 991 831
anna.tonicka@bemowskie.pl4. Dział administracji


Sylwia Kolińska
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
tel. 798 992 174
sylwia.kolinska@bemowskie.pl

Iwona Ptasińska-Goruch

Główny Specjalista ds. administracyjnych
tel. 506 878 851

iwona.ptasinska@bemowskie.pl

Maciej Słupski
Główny Specjalista ds. technicznych
tel. 506 879 101
maciej.slupski@bemowskie.pl

Mariusz Biadun
Główny Specjalista ds. administracyjnych
tel. 506 879 127
mariusz.biadun@bemowskie.pl


Operatorzy:


Grzegorz Mazur
Operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych
tel. 506 879 198Akustycy:

Marcin Antonkiewicz
 
Specjalista ds. obsługi i naprawy urządzeń audiowizualnych
tel. 507 191 334
marcin.antonkiewicz@bemowskie.pl

Krzysztof Politowski 
Specjalista ds. obsługi i naprawy urządzeń audiowizualnych
tel. 500 096 845
krzysztof.politowski@bemowskie.pl


Osoby sprzątające
:
Anna Duch
Ilona Szwarc
Ewa Wiącek5. Miejsce Aktywności Lokalnej "Dwa Jelonki"

Bartłomiej Mielczarek
Koordynator
tel. 798 991 849
koordynatormal@bemowskie.pl


Redakcja |   Powrót na górę strony
.


Redakcja BIP:
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
e-mail: agnieszka.maliszewska@bemowskie.pl
telefon: 798 991 880
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn,
(do stycznia 2016 Beata Początek)
Adres Redakcji:
Bemowskie Centrum Kultury
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa
telefon do sekretariatu: 798 992 039
e-mail: info@bemowskie.pl


................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................